Connect with us

Latest Tamil News, Tamil Nadu News Today, இன்றைய செய்திகள்

இந்தியா

விமானத்துறையில் பெண்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம்.. – சுற்றிக்கை வெளியிட்ட DGCA!

By June 19, 2024

பெண்ணுரிமை, சமத்துவம், பெண்ணடிமைத்தனம் ஆகியவற்றிற்கு எதிராக, தந்தை பெரியார் காலத்தில் இருந்து, பல தலைமுறைகளாக பேசி வருகிறோம். இருப்பினும், இன்னும் பல...

More Posts
To Top